Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu

GODZINY OTWARCIA ŚWIETLIC

  

Miejscowość

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Zagórz - Dolina

 

 

16:00 – 19:00

16:00 – 19:00

16:00 – 20:00

 

 

Zagórz Wielopole

16:00 – 20:00

 

16:00 – 20:00

16:00 – 20:00

16:00 – 20:00

16:00 – 20:00

 

Klub „ODNOWA”

15:00 – 19:00

15:00 – 19:00

 

15:00 – 19:00

 

15:00 – 19:00

 

15:00 – 19:00

 

 

Poraż

15:00 – 19:00

15:00 – 19:00

 

 

15:00 – 19:00

 

15:00 – 19:00

 

15:00 – 19:00

 

Morochów

 

 

16:30 – 20:00

 

17:00 – 20:00

17:00 – 20:30

 

Mokre

17:00 – 20:00

 

17:00 – 20:00

17:00 – 21:00

17:00 – 22:00

17:00 – 22:00

 

Tarnawa Dolna

 

16:00 – 20:00

16:00 – 20:0

16:00 – 20:00

16:00 – 20:00

16:00 – 20:00

 

Tarnawa Górna

 

  16:00 – 20:00 

  16:00 – 20:00   

  16:00 – 20:00  

  16:00 – 20:00   

    16:00 – 20:00 

  

Średnie Wielkie

 

 

16:00 – 19:00

16:00 – 19:00

16:00 – 20:00

 

 

Czaszyn

 

14:00 – 18:00

14:00 – 18:00

14:00 – 18:00

14:00 – 18:00

14:00 – 18:00

 

CEE w Zagórzu - Zasławiu

 17:00 – 20:30 

 

17:00 – 20:30  

 

 17:00 – 20:00