Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu

Zakup wyposażenia scenicznego oraz zabudowy meblowej do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu zrealizował projekt pod nazwą "Zakup
wyposażenia scenicznego oraz zabudowy meblowej do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Zagórzu." Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.
Kwota dofinansowania: 206 000 zł.
Całkowita wartość projektu: 320 000 zł.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących

z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego