Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu

"Zakup wyposażenia multimedialnego do sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu."

MGOKiS w Zagórzu zrealizował zadanie w ramach Programu Rządowego Infrastruktura domów kultury. "ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego".
pn "Zakup wyposażenia multimedialnego do sali widowiskowej
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu."
Dofinansowanie 150 000 zł
Całkowita wartośc 187 500 zł