Licznik:

Dzisiaj: 248

Razem: 2442357

KONKURS FOTOGRAFICZNO-ARTYSTYCZNY

KONKURS FOTOGRAFICZNO-ARTYSTYCZNY

                                

Zachęcamy do udziału w konkursie fotograficzno-artystycznym. Konkurs jest realizowany w ramach projektu pn. „Natura bez granic –zachowanie wspólnego dziedzictwa naturalnego w gminach Dobromyl (Ukraina) i Zagórz (Polska)” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. 

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy na temat dziedzictwa naturalnego Gminy Zagórz – naturalnego bogactwa rzeki Osławy i jej otoczenia (Natura 2000). Tematem konkursu jest przedstawienie bogactwa przyrodniczego i krajobrazowego Rzeki Osławy oraz jej okolic.  

Konkurs jest otwarty dla uczniów z terenu Gminy Zagórz w następujących kategoriach wiekowych:
1.    Szkoły Podstawowe klasy od 1 do 3,
2.    Szkoły Podstawowe klasy od 4 do 8,
3.    Szkoły Ponadpodstawowe  do 20 r.ż.
Udział w konkursie jest bezpłatny a zgłoszenia oraz prace konkursowe przyjmowane są do 14.10.2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Zagórzu. 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz kartą zgłoszenia.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Do pobrania:

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia