Licznik:

Dzisiaj: 193

Razem: 2302002

Wykład zorganizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu dzięki dofinansowaniu: "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie" Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana że środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020