Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu

Infrastruktura domów kultury 2021

MGOKiS w Zagórzu realizuje zadanie w ramach Programu Infrastruktura domów kultury. "Dofinansowane ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego".

pn "Zakup nagłośnienia do sali widowiskowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu"

Dofinansowanie 180 000 zł

Całkowita wartośc 225 000 zł

W ramach zadania zakupiono zestaw nagłośnienia liniowego oraz system monitorowy wraz z okablowaniem do sali widowiskowej MGOKiS w Zagórzu. Realizacja zadania wpłynęła na poprawę jakości realizowanych przedsięwzięć oraz poszerzyła ofertę kulturalną jednostki.