Licznik:

Dzisiaj: 257

Razem: 1740889

Zadanie w ramach poddziałania 19.2

Zadanie w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", pn. "Modernizacja i dostosowanie wyposażenia sali widowiskowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu" zostało zrealizowane.  Zadanie polegało na remoncie sali widowiskowej, na który składały się: roboty rozbiórkowe, gruntowanie i malowanie ścian oraz sufitów, wyrównywanie posadzki, dostawa i montaż wykładzin oraz listew na podłodze i ścianach, montaż nowych foteli kinowych, a także bram i słupków z kratownic. Zmodernizowano oświetlenie, wymieniono żarówki na energooszczędne. Dotychczasowe elementy wyposażenia wymieniono na nowoczesne z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań.

Całość zadania - 210.335,94 zł,

z tego 133.836,00 zł dotacja z PROW na lata 2014-2020,

a 76.500,00 zł  środki własne Gminy Zagórz (63,63% dofinansowania).