Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu

Program "Infrastruktura domów kultury"

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgod...

Zadanie w ramach poddziałania 19.2

Zadanie w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", pn. "Modernizacja i dostosowanie wyposażenia sali widowisk...

„Zakup strojów ludowych na potrzeby Kapeli Ludowej Zagórzanie”

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu, dzięki dofinansowaniu w ramach „Programu EtnoPolska 2020” ze środków Narodowego Centrum Kultury, zrealizował zadanie po...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY część 1,2,4

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  - część 1,2,4  „Dostawa i montaż wyposażenia Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu” w zakresie cz...

Informacje zgodne art. 86 ust. 5 ustawy - PZP

informacje_z_otwarcia_ofert
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |