Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu

Program "Infrastruktura domów kultury"

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Miejsko-Gminny Ośrode...

Zadanie w ramach poddziałania 19.2

Zadanie w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", pn. "Modernizacja i dostosowanie wyposażenia sali widowisk...

„Zakup strojów ludowych na potrzeby Kapeli Ludowej Zagórzanie”

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu, dzięki dofinansowaniu w ramach „Programu EtnoPolska 2020” ze środków Narodowego Centrum Kultury, zrealizował zadanie po...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY część 1,2,4

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  - część 1,2,4  „Dostawa i montaż wyposażenia Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu” w zakresie cz...

Informacje zgodne art. 86 ust. 5 ustawy - PZP

informacje_z_otwarcia_ofert

Zamówienie publiczne pod nazwą:„Dostawa i montaż wyposażenia Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu”

Pliki do pobrania: Ogłoszenie_o_zamówieniu SIWZ Zal_Nr_1_do_SIWZ_Wzor_formularza_ofertowego Zal_Nr_2_do_SIWZ_Wzor_oswiadczenia_o_spelnianiu_2 Zal_Nr_3_do_SIWZ_Wzor_oswiadczenie_grupa_kapi...
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |